Gedragsregels -

Gedragsregels

Vastgesteld door het verenigingsbestuur 21 mei 2019.

Algemene regels:

 • Aanwijzingen van medewerkers van de kantine en (dienstdoende) medewerkers van de vereniging moeten worden opgevolgd.
 • De gebruikers van het sportpark wordt verzocht defecten aan het clubgebouw en overige opstallen te melden bij de Commissie van Beheer (cvb@vvdemeern.nl) of een dienstdoende medewerker.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de bar of in de uitgifteruimte.
 • Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen vanaf 18 jaar.
 • Op zaterdag en zondag tot 12.00 uur en op woensdagmiddag worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • In het clubgebouw mag niet worden gerookt.
 • Afval en kauwgom in de afvalbakken.
 • Personen die herhaaldelijk ongewenst gedrag vertonen en/of de gedragsregels overtreden, kunnen door het Verenigingsbestuur de toegang tot het sportpark worden ontzegd.

Het is niet toegestaan:

 • Voor toeschouwers de kunstgrasvelden te betreden; deze velden zijn alleen toegankelijk voor spelers, leiders en (assistent) scheidsrechters. Toeschouwers dienen op de tegelpaden of achter de hekken plaats te nemen.
 • Dat toeschouwers zich slecht gedragen tegenover medetoeschouwers en/of spelers en/of scheids- en grensrechters.
 • Op het sportpark vuurwerk af te steken.
 • Op het sportpark confetti te verspreiden.
 • Luide muziek in de kleedkamers af te spelen, dat buiten de betreffende kleedkamer hinder veroorzaakt.
 • Muziek op het sportpark af te spelen (in verband met hinder omwonenden).
 • Op de kunstgrasvelden te roken of kauwgom achter te laten.
 • Meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen in het clubgebouw of op het terras.
 • Sporttassen mee te nemen naar de bovenverdieping.
 • Zonder toestemming meubilair te verplaatsen.
 • Op tafels te zitten of te staan.
 • Op stoelen te staan of de voeten erop te plaatsen.
 • Zich als onbevoegde achter de bar te begeven.
 • Alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers.
 • Alcoholische dranken te nuttigen buiten de horecaruimtes in het gebouw, het terras en de aanbouwtribune.
 • Voetbalschoenen in de kleedkamers schoon te maken.
 • Binnen de grenzen van het sportpark drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 • Zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
 • Zich bezig te houden met gokspelen.
 • Fietsen buiten de (ruimte van de) fietsenrekken te plaatsen.
 • Bromfietsen en scooters buiten het daarvoor gereserveerde vak te plaatsen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!